طرح‌های پژوهشی
1/17/2022 10:45:58 AM | 320

 

دریافت فایل عنوان
آیین نامه طرح پژوهشی دانشگاه
فرم داوری طرح پژوهشی
فرم طرح پژوهشی
شیوه نامه نگارش گزارش نهایی طرح
آیین نامه طرح بین دانشگاهی
فرم حق الزحمه همکار طرح
فرم داوری گزارش نهایی طرح
آئین نامه‌ی محاسبه نرخ بالاسری طرح‌های تحقیقاتی برون دانشگاهی