تازه‌های نشر دانشگاه
11/1/2021 9:19:05 PM | 300

حوزه دامپزشکی
تصویر جلد مشخصات
 • مولف/مولفین:
 • دکتر بهرخ مرزبان عباس‌آبادی
 • سال انتشار:
 • مولف/مولفین:
 • دکتر سعید سیفی
 • دکتر علی گیلانی
 • دکتر فرشته یساقی
 • سال انتشار:
 • مولف/مولفین:
 • دکتر حجت اله شکری
 • سال انتشار:

 • مولف/مولفین:
 • دکتر علی نیک پی
 • سال انتشار:
 • 1400
 
حوزه فنی و مهندسی
تصویر جلد مشخصات
 • مولف/مولفین:
 • دکتر رقیه عباسی تالارپشتی
 • دکتر میلاد علیزاده
 • دکتر فرید صمصامی خداداد
 • سال انتشار:
 • مولف/مولفین:
 • دکتر رسول حاجی زاده
 • دکتر فخرالدین نظری
 • سال انتشار:
 • مولف/مولفین:
 • دکتر فخرالدین نظری
 • دکتر فرید صمصامی خداداد
 • مهندس مسعود فروزانفر
 • سال انتشار:
 • مولف/مولفین:
 • دکتر فخرالدین نظری
 • مهندس مسعود فروزانفر
 • دکتر فرشید صمصامی خداداد
 • سال انتشار:
حوزه گیاهان دارویی
تصویر جلد مشخصات
   
حوزه زیست فناوری
تصویر جلد مشخصات