ارتباط با ما
1/6/2020 12:09:56 PM | 730

نشاني دانشگاه: آمل، خيابان طالقانی، اباذر 35     کد پستی: 4615863111

نشانی دانشکده دامپزشکی : آمل، خیابان امام خمینی، آفتاب 24      کد پستی: 49767-46168

 نمابر: 44271054-011

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه : info@ausmt.ac.ir