شرح وظایف آزمایشگاه
1/6/2020 12:39:54 PM | 584

آزمایشگاه دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل دارای وظایف مشخص به شرح ذیل می باشد: 

  • متمرکز ساختن تجهیزات آزمایشگاهی جهت استفاده بهینه از امکانات، وسایل و تجهیزات گرانقیمت پژوهشی دانشگاه
  • تسهیل خدمت رسانی و  شرکت موثر و فعال در شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)
  • سهولت در برقراری نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
  • ایجاد ارتباط با محققیق و آزمایشگاهای پژوهشی داخل و خارج کشور
  • ارائه خدمات آزمایشگاهی در آمدزا در دانشگاه
  • برنامه ریزی آموزشی کلاس های ازمایشگاهی
  • خرید مواد شیمیایی، وسایل و شیشه آلات و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه
  • نظارت بر نظام تعمیر و نگهداری تجهیزات
  • برگزاری کارگاه های آموزشی و تحقیقاتی
  • بروزرسانی بانک اطلاعات تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی موجود