وظایف ای تی
1/6/2020 12:43:51 PM | 429

بخشی از وظایف مرکز فناوری اطلاعات به شرح زیر است:

  1. ›بروز رسانی وب سایت معاونت پژوهشی
  2. ›نگهداری از سرویس های زیرساختی دانشگاه: Mail server, DNS server, DHCP server, Accounting, Cache server, Antivirus,
  3. ›نظارت بر کارایی شبکه دانشگاه
  4. ›نظارت و پشتیبانی سرور های دانشگاه
  5. ›پشتبان گیری از داده های سرویس های تحت نظارت مرکز فناوری اطلاعات
  6. ›پیاده سازی و پیکربندی قوانین امنیت داده ها بر روی سرویس های تحت نظارت مرکز فناوری اطلاعات
  7. ›تعمیر و نگهداری رایانه های موجود در دانشگاه

دسته بندی اخبار
آخرین اطلاعیه ها