اخلاق در پژوهش
1/6/2020 12:56:26 PM | 731

اخلاق در پژوهش 

هر علمي بايد تابع ارزش‏هاي اخلاقي باشد. انتخاب‏هاي ما در مسير حركت علمي تابع چهار چوب فكري ما از «بايد‏ها» و «نبايدها» است. اخلاق به منزله آيين نامه اي است كه انسان موظف است به لحاظ انسان بودن آن را رعايت كند، چرا كه انسان براي بازگشت به كرامت واقعي و حقيقي خود به اخلاق نيازمند است.

معرفی کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه

منشور اخلاق پژوهش

منشور موازین اخلاق پژوهش

دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي


قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه اثار علمی

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب

سامانه ها,پایگاه های اطلاعات و پایگاه های وب