مدیریت امور پژوهش و فناوری
9/17/2021 10:20:21 AM | 1574

 
 
دکتر مجتبی رنجبر

دکترای ژنتیک مولکولی
دانشیار دانشکده زیست فناوری
پست الکترونیک: ranjbarf@ausmt.ac.ir
:شماره داخلی
 
شرح خدمات واحد سازمانی :
بر اساس سياست‌هاي پژوهشي كشور و مصوبات مراجع عالي دانشگاه، پژوهش از وظايف اصلي دانشگاه مي‌باشد و رسالت حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه ارتقاي فعاليت‌هاي پژوهشي و پژوهش محور كردن دانشگاه در راستاي توليد علم، ارائه آموزش كيفي و رفع نيازهاي جامعه مي‌باشد. اميد داريم كه با همت والاي همكاران و تلاش كاركنان زحمتكش دانشگاه و رشد روز افزون به اين امر مهم نائل شويم.   

وظایف و اختیارات مدیریت امور پژوهشی:
-   دبيري شوراي پژوهشي دانشگاه و تنظيم و تدوين مصوبات اين شورا.
-    بررسي طرح‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي انجام شده توسط اساتيد از نظر كيفيت و هزينه‌هاي پيش بيني شده.
-    تهيه، تنظيم و جمع آوري آمار و اطلاعات پروژه‌هاي انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذيربط.
-    تامين امكانات تجهيزاتي و وسايل و لوازم مورد نياز پروژه‌ها به كمك واحدهاي مربوط.
-    انجام كليه امور مربوط به انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي و اقدام در خصوص اجراي آنها.
-    برقراري ارتباط با قطب‌هاي علمي، صنعتي و اقتصادي مملكت به منظور شناخت طرح‌هاي تحقيقاتي و آموزشي و نيروهاي تخصصي مورد نياز آنها.
-    دعوت از محققين و دانشمندان كشورهاي مختلف براي شركت در كنفرانس‌ها و سيمنارهاي علمي پژوهشي در دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط.
-    بررسي و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز واحدهاي پژوهشي با توجه به برنامه‌هاي تعيين شده.
-    برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي و برنامه‌ريزي و هماهنگي براي ارائه مقالات علمي توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه در كنفرانس‌هاي علمي بين المللي و منطقه‌اي خارجي با همكاري واحدهاي ذيربط دانشگاه.
-    برنامه‌ريزي و همكاري با اعضاي هيات علمي در انتشار تاليفات و كتب ترجمه  شده.
-    برنامه‌ريزي و نظارت بر مجلات علمي ـ پژوهشي دانشگاه.
-    انجام امور مربوط به فرصت‌هاي مطالعاتي و سفرهاي علمي و نظارت بر امور تحصيلي اعضاي هيات علمي با هماهنگي مدیریت حوزه ریاست و همكاري‌هاي علمي و بين الملل دانشگاه.
-    انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.
  •